سخن هفته                    

بسم الله الرحمن الرحيم

يا صاحب الزمان (عج) ادرکنی

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است.

  چهارشنبه 05/09/93
رسول گرامی (ص) می‌فرمایند: هرکس چهل حدیث از ما حفظ کند و اهل عمل باشد در قیامت خدا او را با پیغمبران، صدیقان و شهیدان محشور می‌فرماید:
(استاد عظیم‌الشانمان فرمودند: حتماً نباید عربی آن یا فارسی آن را حفظ کنید منظور این نیست، هدف بر این است که عمل کنید و در زندگی روزانه از آن بهره‌مند شوید و استفاده کنید.)
1) سخن‌چین نباشد.
2) قسم دروغ به خدا نخورد.
3) اسراف در زندگی نکند.
4) شهادت دروغ ندهد.
5) حرف حق را از هرکسی بپذیرد.
6) به ظالمی اعتماد نکند، هرچند خویش و نزدیک خود باشد.
7) هواپرستی و مدروزپرستی نکند.
8)زنان پاکدامن را متهم نکند.
9) ریا نکند. (کمترین گناهش شرک به خداست.)
10) عیب‌جویی به هبچ‌کس نکند ولو کوتاه باشد.
11) هیچ‌کس از خلق خدا را مسخره نکند.
12) بر بلا و مصیبت شکیبا باشد.
13) نعمت‌های خدا را سپاسگزار باشد.
14) با مردم خداگونه رفتار کند.
15) با خویش و بیگانه سخت نگیرد که ستم کار بدی است.


برچسب‌ها: سخن هفته, استاد تهرانی
+ نوشته شده در  شنبه 8 آذر1393ساعت 20:34  توسط سید محمد رضوانی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا صاحب الزمان (عج) ادرکنی

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است.

 

چهارشنبه 31/02/93
امام صادق (ع) می‌فرمایند: ده کس در ده چیز نباید طمع داشته باشند: 
1) متکبر در نیک‌نامی نباید توقع داشته باشد.
2) حیله‌گر در اینکه دوست واقعی داشته باشد نباید توقع داشته باشد.
3) بی‌ادب در شرف و آبرو نباید توقع داشته باشد.
4) بخیل در دوست و آشنای واقعی که با او خوب باشد، نباید توقع داشته باشد.
5) مسخره‌چی در رفیق داشتن و دوست حقیقی نباید توقع داشته باشد.
6) درس نخوانده در قضاوت کردن، نباید توقع داشته باشد.
7) غیبت‌کننده در سلامت دین و بدن نباید توقع داشته باشد.
8) حسود در آسایش قلب و ایمان نباید توقع داشته باشد.
9) خرده‌گیر، در بزرگی نباید توقع داشته باشد.
10) کم‌تجربه و خود‌پسند در بزرگی و ریاست نباید توقع داشته باشد.

بشنو پیروی کن کسی را که تو را می‌گریاند و پندت می‌دهد: 
می‌خواهی ببینی چقدر خوبی ببین چقدر از حرف حساب خوشت می‌آید. بدبخت‌ترین مردم کسانی هستند که کسی را ندارند که نصیحتشان کند. بدبخت‌تر از آنها کسانی هستند که دارند ولی حرف گوش نمی‌کنند و توجه نمی‌کنند.


برچسب‌ها: سخن هفته
+ نوشته شده در  جمعه 2 خرداد1393ساعت 17:53  توسط سید محمد رضوانی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا صاحب الزمان (عج) ادرکنی

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است

چهارشنبه 27/01/93

سخنان گهربار رسول گرامی(ص) می‌فرماید:
1) بدخویی صفتی است که راه گریز ندارد تا می‌توانید درونتون پاک باشه و ظاهر و باطنتان یکی باشد.
2) روش هرکسی معرفت باطن اوست.
3) سلامتی انسان ها در نگه داری زبان آنهاست. (زبان خود را حفظ کنید.)
4) بالا رفتن انسان‌ها به فروتنی و تواضع است.
5) برای بهشت حرکت کنید و کارهای خوب انجام دهید.
6) اندکی معرفت بهتر است از بسیاری علم و سواد. (ورع)
7) موی سفید قاصد مرگ است.
8) شفای قلب انسان ها خواندن قرآن و فهمیدن و عمل کردن است.


برچسب‌ها: سخن هفته
+ نوشته شده در  شنبه 30 فروردین1393ساعت 19:45  توسط سید محمد رضوانی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا صاحب الزمان (عج) ادرکنی

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است.


رسول خدا (ص): خدا چند سفارش به من کرده من هم به شما سفارش می‌کنم:
1) اخلاص در عمل و کارهایتان چه عیان چه نهان.
2) عدالت داشته باشید در حال خشم و خشنودی.
3) میانه‌روی و اقتصاد در حال ثروت و فقر.
4) گذشت از کسانی که به شما بد کردند.
5) بخشش به کسانی که از شما دریغ کردند و به شما کمک نکردند.
6) پیوند با مردمان راستگو و باایمان اگرچه آنها از شما دوری کنند.
7) سکوتتان فکر و عاقبت‌نگری باشد.
8) گفتارتان برای خدا و هدایت خلق باشد.
چون شرک و کفر در اطاعت است نه در عبادت، لذا اگر کارهای شما در سنت و روش من بود هدایتید وگرنه گمراهید.


برچسب‌ها: سخن هفته
+ نوشته شده در  یکشنبه 24 فروردین1393ساعت 22:38  توسط سید محمد رضوانی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا صاحب الزمان (عج) ادرکنی

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است.

چهارشنبه 27/09/92
حضرت علی (ع) می‌فرمایند: رساترین چیزی که به وسیله آن می‌توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که در باطن به همه مردم عطوف و مهربان باشی.
حسن جان پسرم، سفارش را بفهم و خود را ترازویی میان خویش و دیگران بساز. بخواه از برای دیگران آنچه را برای خود می‌خواهی، نخواه آنچه را برای خود نخواهی. ستم مکن چنانچه نخواهی ستم شوی. احسان کن چنانکه خواهی به تو احسان شود. از خود زشت شمار آنچه را از دیگران زشت می‌شماری، و به مردم نپسند آنچه به خود نمی‌پسندی. و مگو آنچه ندانی، بلکه آنچه را هم که دانی مگو. مگو آنچه را دوست نداری برایت بگویند. بدان که خودپسندی ضد درست‌فهمی و آفت خردهاست.


برچسب‌ها: سحن هفته
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 دی1392ساعت 21:41  توسط سید محمد رضوانی  |